Ajuntament de Barcelona
Castellano Separador English
Ajuntament de Barcelona

Et trobes a | Inici | Avís legal

Separador

Avís legal

Detallem els termes i condicions legals que regeixen l´ús i els continguts d´aquest web. Aquestes condicions fan referència al titular del web, la política de dades, els drets de la propietat intel·lectual la llei de protecció de dades de caràcter personal i la bústia de suggeriments:

Separador

1 - Pàgina web

El Arxiu Fotogràfic de Barcelona (en endavant l´Entitat) compleix amb la llei 34/2002 del 11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Per complir aquesta llei, s´ indiquen les dades d´informació general d´aquesta web (http://afb.accon.com):

Separador

2 - Política de dades

2.1 Continguts

L´Entitat posa els mitjans tècnics necessaris per que les dades siguin correctes i que el web estigui lliure de virus i altres programes malignes, però no garantir que estigui lliure d´errors tècnics, editorials, tipogràfics o per omissions de la informació, tot i dels esforços necessaris per evitar-los i corregir-los. LA Entitat no es fa responsable de les informacions i opinions que siguin emeses mitjançant aquest Web, o per qualsevol altre que es pugui accedir mitjançant enllaços.

2.2. Condicions d´ús i funcionament de la pàgina Web

Fer ús d´aquesta Web atorga la condició d´usuari de la pàgina Web (en endavant el Usuari) i implica l´acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses aquest Avís Legal. La pàgina Web de la Entitat pot estar visitat pels Usuaris de manera lliure, excepte les seccions reservades per cada ciutadà, en la que es sol·licitarà una clau d´identificació i una contrasenya. El Usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina Web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei. A aquest efecte, el Usuari ha d´abstenir-se d´utilitzar qualsevol dels serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o lesius dels drets i/o interessos de tercers.

2.3. Exempció de responsabilitat per l´ús o funcionament d´aquesta pàgina Web

La responsabilitat de l´ús de l´ informació continguda en la pàgina Web és del Usuari, la Entitat queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota natura que pugui derivar-se de l´accés, captació i ús per part de tercers de les informacions i publicitat continguda en aquesta pàgina Web i de les opinions facilitades per Usuaris en el mateix. El Usuari és l´únic i exclusiu responsable de les seves claus d´identificació i contrasenya per accedir als serveis i continguts protegits d´aquesta pàgina Web. La Entitat no es fa responsable de l´ús indegut de les claus d´identificació i contrasenya d´accés dels Usuaris ni de les conseqüències de qualsevol natura derivades del mal ús per part de qualsevol, la pèrdua o oblit, ni per ús indegut per part de tercers no autoritzats. La Entitat presta els seus serveis i continguts de manera continuada amb tots els mitjans tècnics possibles per dur a terme aquesta prestació de manera satisfactòria, la Entitat no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol natura derivats de la no disponibilitat d´aquesta pàgina Web. En tot cas es portaran a terme les actuacions necessàries per restablir el servei en suposats problemes tècnics.

Separador

3 - Drets de la propietat intel•lectual

Els drets de la propietat intel·lectual i/o industrial sobre la informació continguda en aquesta pàgina Web (texts, dissenys, imatges...) són de titularitat de la Entitat i dels seus autors i tenen consideració d´obres protegides conforme amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d´abril, pel que s´aprova el text refós de Llei de Propietat Intel·lectual sent igualment d´aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria. El qual es reserva tots els drets. Es prohibeix expressament qualsevol tot ús o reproducció comercial de qualsevol dels texts, imatges o materials de qualsevol tipus que es trobin en aquesta pàgina Web sense autorització expressa de l´entitat. No s´autoritza en qualsevol cas la presentació d´aquesta pàgina Web mitjançant una finestra que no formi part de la Entitat, la inserció d´una imatge d´aquesta pàgina Web en una pàgina que no sigui de la Entitat, la extracció d´elements de la pàgina Web causant algun perjudici a la Entitat conforme les disposicions vigents. Les marques i signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol natura que apareguin en aquesta pàgina Web són propietat de la Entitat i estan protegits per la legislació vigent aplicable. La Entitat no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir mitjançant enllaços o que provinguin de fonts alienes a aquesta pàgina Web.

Separador

4 - Llei de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

4.1. Dades subministrades voluntàriament per l´usuari

Les dades personals que es sol·licitaran als usuaris únicament consistiran en aquells que impliquin una identificació de caràcter general i estrictament necessària per la prestació dels serveis. Aquesta informació s´utilitzarà exclusivament per donar resposta o prestació del servei al Usuari. El usuari de la pàgina Web dona el seu consentiment exprés i inequívoc, per tant, autoritza a la Entitat a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers i al seu tractament i ús, als efectes de l´exercici de les funcions, d´acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El Usuari de la pàgina Web que hagi facilitat les seves dades, accepta expressament rebre informació relacionada amb l´entitat que pugui ser del seu interès, excepte en el cas de que comuniqui la seva negativa a l´adreça indicada de la Entitat. Les comunicacions que faci el Usuari de la pàgina Web (incloent les que continguin dades de caràcter personal) es faran mitjançant un sistema de comunicació "entorn segur" establint com objectiu garantir dintre del possible la confidencialitat de la informació i la intimitat personal dels Usuaris. Aquest sistema permet xifrar la informació tramesa entre el Usuari i la Entitat.

4.2. Drets dels interessats

El Usuari d´aquesta pàgina Web que faciliti dades de caràcter personal es dona per assabentat de que podrà exercitar davant dels mateixos els seus drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, a les oficines de l´entitat indicades.

4.3. Cookies

En cap cas les cookies que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar a la persona física del Usuari d´aquesta pàgina Web. El ús de cookies es reserva exclusivament per facilitar al Usuari el accés a aquesta pàgina Web. El ús de cookies de sessió (que no estan memoritzades persistentment en l´ordinador de l´usuari i desapareixen amb el tancament del navegador), en cas de ser utilitzades, únicament es limitaran a recollir informació tècnica per identificar la sessió amb l´objectiu de facilitar una exploració segura i eficient de la pàgina Web.

4.4 Comunicació segura

Les comunicacions que faci el Usuari de la pàgina Web (incloent les que continguin dades de caràcter personal) es faran mitjançant un sistema de comunicació "entorn segur", establint l´objectiu de garantir en la mida del possible la confidencialitat de la informació i la intimitat personal dels Usuaris. Aquest sistema permet xifrar (encriptar) la informació transmesa entre el Usuari i la Entitat. La entitat internament compleix amb les mides de seguretat de protecció de dades de caràcter personal que estableix la legislació vigent y ha adoptat les mides raonablement exigibles conforme als coneixements tècnics actuals, la natura de les dades i el risc al que estan exposats ja sigui com acció humana com del mitjà físic per evitar la seva pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i apropiació indeguda de dades de caràcter personal.

Separador

5 - Suggeriments

Esperem que la informació d´aquesta pàgina Web os sigui útil i li agrairíem tots els suggeriments, comentaris o dubtes que ens puguin fer i que poden ser enviats mitjançant l´adreça de correu electrònic arxiufotografic@bcn.cat

ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONACaseta Pl. Pons i Clerch, 2, 2n · 08003 BarcelonaTlf 93 256 34 20Correu arxiufotografic@bcn.catmapa del web http://arxiufotografic.bcn.catBCNCultura